Juist bij chronische klachten!

Chronisch betekent niet 'voor altijd'

Iedereen kent wel iemand met een chronische ziekte als hart & vaatziekten of diabetes type 2. De behandeling voor deze ziektes is vaak langdurig en oneindig. De reden hiervoor is dat de symptomen van chronische ziektes (bijvoorbeeld het bloedsuikerprobleem bij diabetes type 2) vaak worden gezien als de oorzaak van het probleem, en ook als zodoende worden behandeld. Deze denkwijze komt voort uit de behandeling van acute ziektes, waarbij dit effectief werkt. Acute en chronische ziektes zijn echter twee totaal verschillende dingen, die op een andere manier dienen te worden behandeld.

 

Een acute ziekte heeft vaak een duidelijke oorzaak: een longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie. Je krijgt een antibioticum en de ontsteking verdwijnt. Probleem opgelost.

 

Maar met een chronische ziekte ligt dit anders. Opnieuw het voorbeeld van diabetes type 2 (maar van toepassing op elke andere chronische ziekte). Hiermee word je niet van de ene op de andere dag wakker. Bij diabetes gaan meerdere dingen al maanden tot jarenlang fout. En uiteindelijk leidt dit tot het ontstaan van een verzameling van symptomen (overgewicht, gewrichtsklachten, hoge bloedsuikerspiegel, moeilijk helende wonden), die samen worden benoemd met een overkoepelende term: diabetes type 2. Eén duidelijke oorzaak is er niet. En daarom dus ook niet één middel ter behandeling.

 

Door dezelfde denkwijze van acute ziektes toe te passen op chronische ziektes onderdruk je symptomen, maar blijft het vuur dat de ziekte aanwakkert branden. Hierdoor is de misplaatste gedachte ontstaan dat je een chronische ziekte voor het leven mag houden. Gelukkig is dit niet zo. 

 

Klinische psycho- neuro- immunologie is gericht op het aanpakken van de oorzaak. Met behulp van een anamnese (vraaggesprek) worden de werkelijke oorzaken van de symptomen in kaart gebracht, en wordt uitgezocht welke systemen een rol spelen bij het ontstaan van de symptomen. De behandeling is gericht op voeding, suppletie en levensstijl, en geeft je lichaam zelf de middelen en stimulans om de systemen in het lichaam weer optimaal te laten verlopen. Zo kunnen chronische klachten die al jaren aanwezig zijn verbeteren of zelfs worden verholpen en krijgt chronisch weer zijn juiste betekenis: langdurig, maar niet voor altijd.