Privacyverklaring

 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Elements kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Elements, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Elements verstrekt. Elements kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres

Waarom Elements gegevens nodig heeft

Elements verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Elements uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Elements gegevens bewaart 

Elements  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen 

Elements verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar patricialautenschutz@gmail.com. Elements zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Elements neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elements maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Elements verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Elements op via elementskpni@gmail.com. Elementskpni.nl is een website van Elements. Elements is als volgt te bereiken:

 

Post- en vestigingsadres: Anjelierenstraat 23 1131HM Volendam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65521137
Telefoon: 0612114415
E-mailadres: elementskpni@gmail.com